‹ go back


lets get ready for rumble

adam gruba [pl], 28 minutes

description of action: begins to struggle. space seems to be ready to accept the blow, which probably will not mean much to her. to attempt an escape from herself to leave her. first hear thunder, they are fast at the very beginning to slow down during a fatigue makes itself felt. body is sufficient to complete the task. mind may not be enough to grasp the amended space. extensive lightning end when the distribution of its light on the area covered by force. each element must be complementary to the next step, although this is unpredictable in its malignant predictability as a picture of the future. This creates what is known what is already known, but it was worth fighting for. build a ring when you hear the first thunder must take. win with them, win the space. everything is in me, and you can see it, but I do not see.

zaczyna się walka. przestrzeń zdaje się być gotowa do przyjęcia ciosu, który pewnie nie wiele dla niej znaczy. podjęcie próby to ucieczka od pozostawienia jej samej sobie. słychać pierwsze grzmoty, są szybkie na samym początku by zwolnić w trakcie gdy zmęczenie daje o sobie znać. ciało wystarcza aby wykonać zadanie. umysł może nie starczyć by pojąć zmienioną przestrzeń. rozległe błyskawice kończą się w momencie rozłożenia swojego światła na objętym siłą obszarze. każdy element musi uzupełniać się z następnym krokiem, choć ten jest nieprzewidywalny w swojej złośliwej przewidywalności jako obraz z przyszłości. to co znane buduje to co już i tak znamy, jednak warto było walczyć. budowanie ringu po usłyszeniu pierwszego grzmotu musi potrwać. wygrywam z sobą, wygrywam z przestrzenią. wszystko jest we mnie, a wy to możecie zobaczyć, ale nie widzicie.